Print Friendly

In de winter is er bevriezingsgevaar voor de gehele waterleiding en de boiler. Vandaar dat wij in de winterperiode het water afsluiten en de boiler aftappen indien het huisje niet in gebruik is.

Water aanzetten

Ga in de schuur in het putje onder de boiler. Draai de hoofdkraan (groot en groen) tegen de klok in open. Als er uit aftapkraantje (kleine, messing) dan water spuit staat het nog open en kan dichtgedraaid worden (met de klok mee). Zet in het huisje de waterkraan open zodat de lucht uit de leiding kan (pas op voor spatten). ziet u water aan de onderkant van de boiler in de afvoer stromen dan de rode

De boiler (schakelaar 1 en 2) en de stekker erin mogen pas aangezet worden als de boiler gevuld is met water. De boiler vult sneller als u de warmwaterkraan in de badkamer openzet. Komt er water uit de warmwaterkraan dan is de boiler vol. Loopt er vlak onder de boiler water uit de boiler in de afvoer dan staat het aftapkraantje van de boiler nog open. Kwartslag draaien sluit dit aftapkraantje.

Water uitzetten.

Draai de hoofdkraan (groot en groen) in het putje onder de boiler dicht (met de klok mee). Draai het aftapkraantje in de put open (tegen de klok in). Er stroomt nu water het putje in en dit zakt langzaam weg. Controleer of de hoofdkraan goed dicht zit door de in de badkamer de koud waterkraan open te draaien. Geen water uit kraan betekent hoofdkraan is dicht.